Preview Mode Links will not work in preview mode

Kejsarsnittsguidens podcast


Apr 9, 2018

I detta avsnitt av Kejsarsnittsguidens podcast gästas programledare Karin Bäcklund av universitetsbarnmorska Boel Niklasson som är specialiserad inom området smärta.

Vi pratar såklart om hur ont det gör att göra ett kejsarsnitt, skillnaden mellan en vaginal förlossning och ett kejsarsnitt vad gäller smärta och återhämtning och skillnader vid akuta och omedelbara snitt. I avsnittet berättar Boel vad man kan göra för att underlätta återhämtningen efter operationen och vad som händer med känseln i området kring ärret. Och mycket, mycket mer spännande inom området återhämtning och smärta kopplat till kejsarsnitt.