Preview Mode Links will not work in preview mode

Kejsarsnittsguidens podcast


Dec 11, 2018

Kejsarsnittsguidens podcast och programledare Karin Bäcklund gästas av legitimerade psykologen och psykoterapeuten Eva Lyberg. Eva är också utbildad i sexologi och trauma och har en samtalsmottagning med många gravida och föräldrar som klienter. Eva har tidigare jobbat/arbetat på neonatalvårdsavdelningar, på förlossningskliniker och i gravid- och småbarnsteam på BUP och hjälpt föräldrar och barn i svåra situationer kopplade till graviditet, förlossningar och spädbarnstiden.

I avsnittet pratar vi om psykologi relaterat till kejsarsnitt och vi fokuserar på tiden inför en förlossning och ett eventuellt kejsarsnitt. Vi reder ut vad som kan ligga bakom varför vissa kvinnor verkligen vill göra kejsarsnitt medan andra absolut inte vill. Vi pratar även om vad ska man göra och tänka på om man önskar göra ett kejsarsnitt och hur man hanterar nedlåtande kommentarer som rör kejsarsnitt.