Preview Mode Links will not work in preview mode

Kejsarsnittsguidens podcast


Feb 14, 2018

Myterna kring kejsarsnitt är många. Mia Bramsgård från MAM gästar Kejsarsnittsguidens podcast och Karin Bäcklund för att reda ut de vanligaste myterna. 

Bland annat diskuteras om kejsarsnitt är en riktig förlossning, om amningen störs av att man föder med kejsarsnitt och hur vida förlossningsdepression kan kopplas till kejsarsnitt. De konstaterar också en gång för alla att man inte skär igenom sju lager för att få ut barnet vid kejsarsnitt.