Preview Mode Links will not work in preview mode

Kejsarsnittsguidens podcast


Jun 19, 2018

Programledare Karin Bäcklund gästas av förlossningsläkare Susanne Hesselman som också forskar vid Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa, Uppsala universitet och Centrum för klinisk forskning i Dalarna. Hon har nyligen skrivit en avhandling om kejsarsnitt och bl.a. studerat komplikationer efter kejsarsnitt hos svenska kvinnor. 

Vi reder ut de vanligaste riskerna och komplikationerna av kejsarsnitt för kvinnor, hur vanliga de är, om man kan förhindra dem och hur farliga de egentligen är.