Preview Mode Links will not work in preview mode

Kejsarsnittsguidens podcast


May 22, 2018

I detta avsnitt av Kejsarsnittsguidens podcast gästas programledare Karin Bäcklund av Christer Svensén som är överläkare vid Södersjukhuset i Stockholm och professor i anestesi- och intensivvård vid Karolinska Institutet.

Vi pratar om vilka typer av bedövning man kan få vid kejsarsnitt och går igenom processen när mamman får bedövning. Dessutom berättar Christer Svensén hur länge bedövningen sitter i, vad som händer om bedövningen släpper för tidigt och hur länge man får ligga på uppvaket och varför man måste kunna röra tårna innan man får lämna uppvaket. 

Vi går även igenom de vanligaste frågorna blivande mödrar brukar ställa om bedövning och narkos.