Preview Mode Links will not work in preview mode

Kejsarsnittsguidens podcast

Apr 24, 2018

Professor Ellika Andolf, tidigare överläkare vid kvinnokliniken på Danderyds sjukhus och studierektor för läkarprogrammet på sjukhuset gästar detta avsnitt av Kejsarsnittsguidens podcast. Ellika sitter även i styrelsen för Föreningen för Obsterik och gynekologi och utbildningsansvarig för ST-läkare.

Ellika...


Apr 9, 2018

I detta avsnitt av Kejsarsnittsguidens podcast gästas programledare Karin Bäcklund av universitetsbarnmorska Boel Niklasson som är specialiserad inom området smärta.

Vi pratar såklart om hur ont det gör att göra ett kejsarsnitt, skillnaden mellan en vaginal förlossning och ett kejsarsnitt vad gäller smärta...