Preview Mode Links will not work in preview mode

Kejsarsnittsguidens podcast


Feb 14, 2018

I avsnittet om forskning om kejsarsnitt gästas Kejsarsnittsguidens podcast av forskare Ingela Wiklund, även vd på BB Stockholm.

Ingela Wiklund och Karin Bäcklund grottar ner sig i den aktuella forskningen som finns om kejsarsnitt. Det är inte helt enkelt att förstå vilken forskning som man ska lita på, det finns många olika studier och det finns forskning som inte är samstämmig. Det är därför viktigt att själv titta på hur studierna är genomförda, och komma ihåg att de beskriver det vi vet just nu, om några år kan vi veta något helt annat.

Ingela och Karin pratar om skillnader mellan akuta och planerade kejsarsnitt, om det stämmer att barn som fötts med kejsarsnitt är mer allergiska och konstaterar att förlossningsdepression inte kan kopplas direkt till kejsarsnitt, men däremot till traumatiska förlossningar. Bland annat.